•  

O FUNDACJI

Wierzymy, że dzięki świadomemu uczestnictwu w kulturze i edukacji tworzymy otwarte, kreatywne, nowoczesne społeczeństwo.

Fundacja Pro Cultura powstała w 2003 roku z inicjatywy prof. Doroty llczuk uznanej badaczki kultury i ekspertki w zakresie ekonomiki kultury i polityki kulturalnej.

Obecnie Fundacja propaguje wiedzę i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI).

Cele Fundacji:

  • Wspieranie twórców i odbiorców w świadomym uczestnictwie w kulturze
  • Wykorzystanie TSI w kulturze i edukacji
  • Rozwijanie cyfrowej przestrzeni kulturowej i edukacyjnej
  • Udział w dialogu i kreowaniu zmian w kulturze i edukacji
  • Analiza trendów, potrzeb oraz kierunków rozwoju kultury, edukacji i TSI
  • Ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego

KONTAKT

Fundacja Pro Cultura