Pro Cultura łączy wolontariuszy i wspiera kompetencje cyfrowe beneficjentów
31 października 2023
Startujemy z projektem "Pro Cultura łączy wolontariuszy i wspiera kompetencje cyfrowe beneficjentów" Opis: Celem projektu jest sformalizowanie i uporządkowanie systemu współpracy z wolontariuszami. Projekt zakłada zatrudnienie koordynatora wolontariatu oraz stworzenie i wdrożenie planu rozwoju wolontariatu Fundacji, mentoring, szkolenia dla koordynatora, wizyty studyjne. Fundacja nawiąże systematyczną współpracę z wolontariuszami w obszarach: amatorskie oddziały podcastowego, senioralnego Radia SoVo w całej Polsce, wsparcia technicznego seniorów oraz wolontariatu eksperckiego Fundacji. Fundacja Przeszkoli także 15 Cyfrowych Doradców Seniora. Cyfrowi Doradcy…
Więcej
Fundacja Pro Cultura 3.0 na 20-lecie
16 sierpnia 2023
W ramach działań zaplanowano opracowanie i wdrażanie nowej strategii rozwoju Fundacji, aktualizację statutu organizacji, wypracowanie planu fundraisingu, opracowanie i wdrażanie strategii komunikacji. Ważnym elementem projektu jest również wzmocnienie sieci Radia SoVo (w tym szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe 45 seniorów) oraz zakup sprzętu potrzebnego do tworzenia treści na portal www.radiosovo.pl dla nowych dziennikarzy senioralnych. Do Senioralnych Oddziałów Radia SoVo dołączą także dwa kolejne. Z budżetu projektu zostaną sfinansowane również obchody jubileuszu Fundacji, która w 2023 roku…
Więcej
Radio SoVo i UTW na cyfrowo
14 sierpnia 2023
Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych, aktywizacja i wzmocnienie seniorów z 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce oraz działających przy nich senioralnych grup radiowców Radia SoVo. Okres realizacji: 1 lipca - 31 grudnia 2023 roku Budżet: 117 000 zł Źródło finansowania: Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Cele szczegółowe: wzrost kompetencji cyfrowych 200 osób 60+ z 9 lokalizacji, wzrost dobrostanu osób 60+, ulepszenie procesów zarządczych 9 redakcji Radia SoVo skierowanego…
Więcej
5 kluczy do lepszego świata Internetu
01 grudnia 2022
W ramach projektu powstało innowacyjne narzędzie edukacyjne – wirtualny escape room dla dzieci i młodzieży oraz kurs e-learningowy w formie filmów dla nauczycieli i pedagogów.   Okres realizacji: 1 grudnia 2022 roku – 30 kwietnia 2023 roku. Budżet: 40 tysięcy złotych. Partnerzy: Fundacja Pro Cultura i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”.  www.5kluczy.pl Źródło dofinansowania: Program „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Kurs obejmuje 5 modułów –…
Więcej
Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie
15 stycznia 2022
Projekt Fundacji Pro Cultura i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Jędruś” “Cyfrowy Obywatel wymiata w Internecie” koncentruje się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych (media literacy - uznawane za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w). Podopieczni Ośrodka to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych. Młodzież nabędzie zdolność do krytycznego myślenia (rozumienia, analizowania, oceny) i tworzenia przekazów medialnych w różnych formach. Nabyte kompetencje pozwolą jej m.in. na aktywny…
Więcej
SoVo – dostępne radio internetowe
28 maja 2020
"SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt zakładający utworzenie pierwszego w Polsce ogólnodostępnego portalu radiowego dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych - przyjaznego seniorom i osobom z niepełnosprawnościami www.radiosovo.pl. Celem naszych działań jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. https://youtu.be/9BJw_UPRpMA Reportaż o projekcie Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).  Portal radiowy będzie tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami.   W całej Polsce…
Więcej
Wizyty studyjne studentek i studentów z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w Polsce
15 kwietnia 2019
Program edukacyjny zapraszający międzynarodową grupę uczestników z Europy Wschodniej na wizytę w Polsce, prezentujący gościom różne aspekty życia w naszym kraju, mechanizmy przemian systemowych i modernizacji, a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich. Okres realizacji: kwiecień-czerwiec 2019Miejsce realizacji: Warszawa, Zalesie GórneŹródło dofinansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu Study Tour to PolandWysokość dofinansowania: 42 000 złŁączny budżet: 48 300 zł Program Study Tour to Poland został zbudowany z różnych elementów: - spotkań z liderami życia…
Więcej
Labirynt Kroków – polsko-ukraińska szkoła programowania dla dzieci
01 kwietnia 2019
Międzynarodowy projekt edukacyjny skierowany do ukraińskich trenerów, nauczycieli i uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkolący ich w zakresie nauki programowania. Stanowi kontynuację  Projektu KoderJunior – Szkoły Mistrzów Programowania, który realizowany jest przez Fundację Pro Cultura w Polsce. Okres realizacji: marzec – czerwiec 2019 Miejsce realizacji: Ukraina Źródło dofinansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA - przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Wysokość dofinansowania: 60 000 zł Łączny budżet: 74 500 zł Partnerzy: Tumller i…
Więcej
Wzmocnienie potencjału organizacyjnego Fundacji Pro Cultura
19 lutego 2019
Projekt mający na celu rozwój instytucjonalny organizacji, zakładający opracowanie i wdrożenie strategii, określenie potencjału zespołu oraz stworzenie modelowego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.   Okres realizacji: kwiecień – listopad 2019 Miejsce realizacji: Warszawa Źródło dofinansowania: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach programu Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych Wysokość dofinansowania:  22 290 zł Łączny budżet:  24 490 zł   Projekt został zbudowany z kilku płaszczyzn: - analizy talentów z wykorzystaniem badania Clifton Strengths Finde definiującej mocne strony i talenty…
Więcej
Kosmiczna przygoda z programowaniem w ramach Meet and Code 2018!
16 października 2018
Europejski Tydzień Kodowania to międzynarodowe przedsięwzięcie promujące kreatywne metody nauki programowania w 22 krajach. Promuje szeroki dostęp do nowoczesnej edukacji medialnej. Odczarowuje kodowanie, prezentując je jako czynność kreatywną i przyswajalną dla każdego. Okres realizacji: 10-16 października 2018 Miejsce realizacji:  Ognisko Marymont, znajdujące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9 w Warszawie Sponsor: SAP Wysokość dofinansowania: 400 euro Łączny budżet: 400 euro Partner: Fundacja TechSoup, Ognisko Marymont Kosmiczna przygoda z programowaniem to mikroprojekt Fundacji Pro Cultura…
Więcej
1 2