Fundacja Pro Cultura w studiu nagraniowym
29 maja 2024
Ogólnopolski projekt Kluby Rozwoju Cyfrowego właśnie wszedł w fazę pilotażową (przeczytaj więcej tutaj: Uruchamiamy Pilotaż – kolejny etap w projekcie Kluby Rozwoju Cyfrowego - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl) Żeby jednak KRC Pilotaż (w 64 gminach w Polsce), a następnie KRC Skalowanie (w 4/5 gmin w Polsce!) mógł być w pełni realizowany, muszą powstać materiały edukacyjne i scenariusze zajęć dla edukatorów i edukatorek. To między innymi nasze zadanie. Fundacja Pro Cultura jest…
Więcej
Dzielimy się dobrymi praktykami w Erasmus+
07 maja 2024
Nawet nie zauważyliśmy, kiedy minęła godzina spotkania w ramach projektu: Cyfrowi młodzi obywatele dla przyszłego społeczeństwa dzięki Erasmusowi. Nasi partnerzy z Novareckon i zaproszeni przez nich przedstawiciele organizacji Filos Formazione opowiadali o swoich projektach edukacyjnych i przedstawiali swoje organizacje podczas wieczornego webinarium, w poniedziałek 6 maja 2024r. Teoria już wkrótce zostanie uzupełniona o praktykę: grupa projektowa ze strony polskiej w przyszłym tygodniu wyjeżdża na wizytę studyjną do Włoch. Nie możemy się doczekać wrażeń i refleksji.…
Więcej
Cyfrowi młodzi obywatele dla przyszłego społeczeństwa dzięki Erasmusowi
15 stycznia 2024
Akronim projektu: Erasmus Młody E-Obywatel Źródło finansowania: Program Erasmus + Okres realizacji: 31.12.2023 – 30.01.2025 Kwota dofinansowania: 60 000,00 EUR Projekt partnerski: Fundacja Pro Cultura i sieć Novareckon (Włochy). Celem projektu jest stworzenie i upowszechnienie katalogu rekomendacji „Jak skutecznie uczyć kompetencji medialnych młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym” wraz z przykładami dobrych praktyk i innowacyjnych metod w edukacji. Grupą docelową projektu są pedagodzy, wychowawcy, terapeuci oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą wykluczoną społecznie lub też zagrożoną wykluczeniem.…
Więcej
Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych
14 stycznia 2024
Okres realizacji: 30.11.2023 r. do 31.12.2024 r.  Budżet: 59 999,77 EUR  Źródło finansowania: współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges - Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027     Projekt partnerski: Fundacja Pro Cultura i Fundacja Kultury Dialogu W ramach projektu chcemy wzmocnić, podnieść kompetencję, wiedzę i świadomość osób senioralnych, dziennikarzy i…
Więcej
Projekt Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC wsparcie)
18 grudnia 2023
Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet FERS.01 Umiejętności Numer i nazwa działania FERS: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych Typ projektów FERS: Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych - Kluby Rozwoju Cyfrowego Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Finansowanie Działanie: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych. Wartość projektu: 51 920 000 zł ze środków unijnego dofinansowania:42 844 384 złze środków współfinansowania krajowego: 9 075 616 zł Projekt partnerski: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (lider), Fundacja Pro Cultura, Politechnika Łódzka, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Edukacja…
Więcej
Pro Cultura łączy wolontariuszy i wspiera kompetencje cyfrowe beneficjentów
31 października 2023
Startujemy z projektem "Pro Cultura łączy wolontariuszy i wspiera kompetencje cyfrowe beneficjentów" Opis: Celem projektu jest sformalizowanie i uporządkowanie systemu współpracy z wolontariuszami. Projekt zakłada zatrudnienie koordynatora wolontariatu oraz stworzenie i wdrożenie planu rozwoju wolontariatu Fundacji, mentoring, szkolenia dla koordynatora, wizyty studyjne. Fundacja nawiąże systematyczną współpracę z wolontariuszami w obszarach: amatorskie oddziały podcastowego, senioralnego Radia SoVo w całej Polsce, wsparcia technicznego seniorów oraz wolontariatu eksperckiego Fundacji. Fundacja Przeszkoli także 15 Cyfrowych Doradców Seniora. Cyfrowi Doradcy…
Więcej
Fundacja Pro Cultura 3.0 na 20-lecie
16 sierpnia 2023
W ramach działań zaplanowano opracowanie i wdrażanie nowej strategii rozwoju Fundacji, aktualizację statutu organizacji, wypracowanie planu fundraisingu, opracowanie i wdrażanie strategii komunikacji. Ważnym elementem projektu jest również wzmocnienie sieci Radia SoVo (w tym szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe 45 seniorów) oraz zakup sprzętu potrzebnego do tworzenia treści na portal www.radiosovo.pl dla nowych dziennikarzy senioralnych. Do Senioralnych Oddziałów Radia SoVo dołączą także dwa kolejne. Z budżetu projektu zostaną sfinansowane również obchody jubileuszu Fundacji, która w 2023 roku…
Więcej
Radio SoVo i UTW na cyfrowo!
14 sierpnia 2023
Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych, aktywizacja i wzmocnienie seniorów z 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce oraz działających przy nich senioralnych grup radiowców Radia SoVo. Okres realizacji: 1 lipca - 31 grudnia 2023 roku Dofinansowanie: 117 755,75 zł Budżet: 130 405,75 zł Źródło finansowania: Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Cele szczegółowe: wzrost kompetencji cyfrowych 200 osób 60+ z 9 lokalizacji, wzrost dobrostanu osób 60+, ulepszenie procesów zarządczych 9…
Więcej
5 kluczy do lepszego świata Internetu
01 grudnia 2022
W ramach projektu powstało innowacyjne narzędzie edukacyjne – wirtualny escape room dla dzieci i młodzieży oraz kurs e-learningowy w formie filmów dla nauczycieli i pedagogów.   Okres realizacji: 1 grudnia 2022 roku – 30 kwietnia 2023 roku. Budżet: 40 tysięcy złotych. Partnerzy: Fundacja Pro Cultura i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”.  www.5kluczy.pl Źródło dofinansowania: Program „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Kurs obejmuje 5 modułów –…
Więcej
Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie
15 stycznia 2022
Projekt Fundacji Pro Cultura i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Jędruś” “Cyfrowy Obywatel wymiata w Internecie” realizowany od grudnia 2021 r do lipca 2023 r. koncentrował się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych (media literacy – uznawane za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w).  Okres realizacji: grudzień 2021 – lipiec 2023. Budżet projektu: kwota dofinansowania 102 454, 89 EUR w tym 83 995,35 EUR działania merytoryczne oraz 18 459,54 EUR rozwój instytucjonalny. Źródło…
Więcej
1 2