Dorota Ilczuk

Dorota Ilczuk

Ekonomistka. Specjalizuje się w tematyce zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych. Naukowo interesuje się problemami społeczeństwa obywatelskiego, gospodarką kreatywną, rynkiem pracy artystów i rolą producentów w gospodarce kreatywnej.
Prekursorka rozwoju ekonomiki kultury jako dyscypliny naukowej.

Wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS. Kierowniczka Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną.

Fundatorka Fundacji Pro Cultura i pierwsza jej prezes. Obecnie przewodnicząca Rady Fundacji.

W latach 2001–2007 pełniła funkcję Prezydenta CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe), europejskiej sieci instytucji zajmujących się badaniami, dokumentacją i informacją w kulturze.

Jest członkinią Europejskiego Parlamentu Kulturalnego. Należy także do Rady Naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Współpracuje z zagranicznymi organizacjami i towarzystwami naukowymi, takimi jak ERICArts, Association for Cultural Economics International (ACEI), International Society for Third-Sector Research (ISTR).

Jako ekspert Rady Europy i Unii Europejskiej uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych poświęconych problemom kultury.
Autorka i współautorka publikacji książkowych i ponad stu polskich i międzynarodowych ekspertyz i artykułów z dziedziny ekonomiki kultury i przemysłów kultury, polityki kulturalnej, społeczeństwa obywatelskiego, a także funkcjonowania sektora non profit.
Jej ostatnie publikacje to wydana w 2012 roku przez PWN monografia „Ekonomika kultury” i zredagowany w 2014 roku raport „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce”.

Teresa Starzec – członkini Rady

Anna Karpińska – członkini Rady