Cyfrowi młodzi obywatele dla przyszłego społeczeństwa dzięki Erasmusowi

Cyfrowi młodzi obywatele dla przyszłego społeczeństwa dzięki Erasmusowi

Akronim projektu: Erasmus Młody E-Obywatel

Źródło finansowania: Program Erasmus +

Okres realizacji: 31.12.2023 – 30.01.2025

Kwota dofinansowania: 60 000,00 EUR

Projekt partnerski: Fundacja Pro Cultura i sieć Novareckon (Włochy).

Celem projektu jest stworzenie i upowszechnienie katalogu rekomendacji „Jak skutecznie uczyć kompetencji medialnych młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym” wraz z przykładami dobrych praktyk i innowacyjnych metod w edukacji. Grupą docelową projektu są pedagodzy, wychowawcy, terapeuci oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą wykluczoną społecznie lub też zagrożoną wykluczeniem.

W ramach projektu przewidziano wizytę studyjną we Włoszech, wizytę studyjną w Polsce, a także przygotowanie rekomendacji, które będą analizą dobrych praktyk w dziedzinie rozwijania kompetencji. Podczas wizyt studyjnych partnerzy będą wymieniać się dobrymi praktykami, odwiedzać placówki i organizacje, które pracują z młodzieżą, wzmacniać zasoby wiedzy , a także uczyć się jak działają sieci organizacji non profit. Podczas osobistych spotkań uczestnicy będą inspirować się wzajemnie zrealizowanymi dotychczas projektami, których problematyka dotyczyła sfery edukacji medialnej i cyfrowej młodzieży. Podsumowaniem projektu będzie organizowana w Polsce konferencja prezentująca wypracowane i opisane dobre praktyki. Materiały przygotowane w ramach projektu zostaną upublicznione i upowszechnione w Internecie i mediach społecznościowych.