“Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych”

“Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych”

Czym są stereotypy i uprzedzenia? Skąd się biorą? Czym różni się wykluczenie od dyskryminacji? Już 14 lutego odpowiedzi na te pytania poznają osoby seniorskie – dziennikarze i dziennikarki z 10 rejonów Polski.

W ramach trzydniowych warsztatów, które organizuje w Warszawie Fundacja Pro Cultura w partnerstwie z Fundacją Kultury Dialogu uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się również czym jest język inkluzywny oraz jak mówić i pisać o różnych grupach społecznych.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu “Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych”. Jego celem jest wzmocnienie i podniesienie kompetencji, wiedzy i świadomości seniorów i seniorek, dziennikarzy senioralnych, mediów lokalnych oraz osób z otoczenia seniorów na temat Karty Praw Podstawowych i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej. W sposób szczególny Fundacja chce zwracać uwagę na prawa osób starszych oraz zagadnienia dotyczące dyskryminacji. Dyskryminacja ze względu na wiek bywa określana mianem ageizmu (od ang. age, wiek) lub wiekizmu. Osoby starsze to grupa społeczna często narażona na różnego rodzaju dyskryminacje – m.in. w dostępie do ochrony zdrowia, środowisku pracy oraz przestrzeni społecznej, gdzie osoby starsze bywają poniżanie lub upokarzane z powodu wieku. Takie zachowania wobec osób seniorskich mogą wpływać na obniżenie ich poczucia własnej wartości. Mogą również prowadzić do rezygnacji z przysługujących im praw i możliwości rozwoju, a w efekcie prowadzić do stanu pogodzenia się gorszym traktowaniem. Co istotne osoby dojrzałe same też mogą dyskryminować innych. Na początku 2023 roku Fundacja Pro Cultura zapytała seniorów i seniorki współpracujących z organizacją o to jak oceniają swoją wiedzę o równym traktowaniu innych ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd. Wyniki okazały się dalekie od optymizmu – zdecydowana większość pytanych oceniła się znacznie poniżej średniej.

– To potwierdzają nasze obserwacje z pracy w grupach seniorskich. W języku potocznym często używane są zwroty takie jak, upośledzony, kolorowy, młokos. Mylone są także pojęcia dotyczące orientacji seksualnej. Wiele z tych błędów nie wynika ze złych intencji osoby w wieku senioralnym, ale z braku wiedzy. Stąd właśnie pomysł na nasz projekt – wyjaśnia Magdalena Janczewska, prezeska Fundacji Pro Cultura.

Fundacja Pro Cultura do projektu zaprosiła doświadczonego partnera – Fundację Kultury Dialogu, która specjalizuje się w tej tematyce i przeprowadziła między innymi szereg szkoleń i warsztatów dla dziennikarzy z całej Polski na temat tworzenia rzetelnych przekazów dotyczących grup doświadczających wykluczenia i dyskryminacji.

W ramach projektu odbędzie się nie tylko warsztat stacjonarny dla dziennikarzy i dziennikarek z 10 senioralnych oddziałów Radia SoVo, ale także szkolenia stacjonarne i online na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz webinaria zarówno kierowane do osób seniorskich, jak i ich otoczenia oraz mediów lokalnych. Wśród tematów: “Ageizm i adultyzm oraz inne formy dyskryminacji”, “Stereotypy, uprzedzenia, niejawne uprzedzenia” czy “Język równościowy to język szacunku – jak mówić i pisać o różnych grupach”. Dziennikarze i dziennikarki senioralne zostaną także objęci mentoringiem. Dzięki takiemu wsparciu w trakcie realizacji projektu powstanie 20 podcastów i wideo dotyczących tematyki poszanowania praw osób starszych oraz niedyskryminowania i równego traktowania. Materiały zostaną opublikowane na stronie www.radiosovo.pl.

Radio SoVo to pierwszy portal internetowy z podcastami i materiałami wideo tworzonymi przez dziennikarzy amatorów: seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Materiały audio i video tworzone są w oddziałach w całej Polsce, w których obecnie łącznie działa ponad 100 dziennikarzy i dziennikarek.

Projekt “Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych” realizowany jest od 30 listopada 2023 roku i potrwa do 31 grudnia 2024 roku.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i
Wartości” na lata 2021 – 2027.

Po więcej informacji i materiałów zapraszamy na stronę Radia SoVo i Facebook projektu:

https://www.facebook.com/dojrzaloscniewyklucza

https://radiosovo.pl/projekty-ogolnopolskie/

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.