ZESPÓŁ

Prezeska Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Menadżer

Specjalistka ds. administracji

Starsza specjalistka

Koordynatorka wolontariatu

KONTAKT

Fundacja Pro Cultura