Zaczynamy projekt partnerski „Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych”

Zaczynamy projekt partnerski „Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych”

W ramach projektu realizowanego razem z Fundacją Kultury Dialogu chcemy wzmocnić, podnieść kompetencję, wiedzę i świadomość osób senioralnych, dziennikarzy i dziennikarek senioralnych, mediów lokalnych oraz osób z otoczenia seniorów na temat Karty Praw Podstawowych i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej. W sposób szczególny będziemy zwracać uwagę na prawa osób starszych oraz zagadnienia dot. dyskryminacji.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.

Działania będą realizowane do końca 2024 roku.

Więcej informacji

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.