Projekt Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC wsparcie)

Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet FERS.01 Umiejętności

Numer i nazwa działania FERS: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych

Typ projektów FERS: Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych – Kluby Rozwoju Cyfrowego

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Finansowanie

Działanie: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu: 51 920 000 zł

  • ze środków unijnego dofinansowania:42 844 384 zł
  • ze środków współfinansowania krajowego: 9 075 616 zł


Projekt partnerski: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (lider), Fundacja Pro Cultura, Politechnika Łódzka, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Edukacja Bez Barier

Celem projektu jest wsparcie merytoryczne lokalnych ośrodków służących rozwojowi kompetencji cyfrowych – Klubów Rozwoju Cyfrowego. Mają one powstać w co drugiej polskiej gminie.

Działalność Klubów Rozwoju Cyfrowego kierowana będzie do osób dorosłych. Ich zadaniem będzie rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców, w szczególności tych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Fundacja Pro Cultura odpowiada m. in. za opracowanie ram funkcjonowania KRC, tworzenie materiałów dydaktycznych oraz wsparcie i przeszkolenie edukatorów i edukatorek z trzech województw:

  • mazowieckiego
  • warmińsko – mazurskiego
  • podlaskiego

więcej informacji

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Jeśli podejrzewasz, że zapisy projektu pt. Kluby Rozwoju Cyfrowego -projekt wspierający (KRC Wsparcie) lub działania podejmowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub Partnerów w ramach tego projektu są niezgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) możesz to zgłosić.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą:

1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa;

2) skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

W każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej