Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych

Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych

Okres realizacji: 30.11.2023 r. do 31.12.2024 r. 

Budżet: 59 999,77 EUR 

Źródło finansowania: współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i
Wartości” na lata 2021 – 2027

   

Projekt partnerski: Fundacja Pro Cultura i Fundacja Kultury Dialogu

W ramach projektu chcemy wzmocnić, podnieść kompetencję, wiedzę i świadomość osób senioralnych, dziennikarzy i dziennikarek senioralnych, mediów lokalnych oraz osób z otoczenia osób starszych na temat Karty Praw Podstawowych i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej. W sposób szczególny będziemy zwracać uwagę na prawa osób starszych oraz zagadnienia dot. dyskryminacji.

Przeprowadzimy warsztaty i wykłady stacjonarne, a także szkolenia i wykłady online, doradztwo i mentoring dla dziennikarzy i dziennikarek w wieku senioralnym z 10 oddziałów Radia SoVo z zakresu dyskryminacji na tle wieku, sposobach zrozumienia mechanizmów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania.  

W ramach projektu powstanie 20 podcastów i wideo dot. tematyki poszanowania praw osób starszych oraz niedyskryminowania. 

Beneficjenci projektu będą pochodzić z 10 lokalizacji: Olsztyna, Gniewu, Bytomia, Kłobucka, Łodzi, Sanoka, Krosna, Nysy, Świdnicy oraz Adamowa. 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.