Pro Cultura łączy wolontariuszy i wspiera kompetencje cyfrowe beneficjentów

Startujemy z projektem „Pro Cultura łączy wolontariuszy i wspiera kompetencje cyfrowe beneficjentów”

Opis: Celem projektu jest sformalizowanie i uporządkowanie systemu współpracy z wolontariuszami. Projekt zakłada zatrudnienie koordynatora wolontariatu oraz stworzenie i wdrożenie planu rozwoju wolontariatu Fundacji, mentoring, szkolenia dla koordynatora, wizyty studyjne.

Fundacja nawiąże systematyczną współpracę z wolontariuszami w obszarach: amatorskie oddziały podcastowego, senioralnego Radia SoVo w całej Polsce, wsparcia technicznego seniorów oraz wolontariatu eksperckiego Fundacji. Fundacja Przeszkoli także 15 Cyfrowych Doradców Seniora.

Cyfrowi Doradcy Seniora w ramach wolontariatu będą przede wszystkim wspierać osoby dojrzałe w rozwoju i nabywaniu kompetencji cyfrowych i medialnych, a także pomagać im w pracy w oddziałach Radia SoVo w całej Polsce.

Wolontariusze zostaną objęci wsparciem, doradztwem, szkoleniami stacjonarnymi i online oraz systemem motywacyjnym w postaci minigrantów premiujących ich pomysły.  Pro Cultura weźmie udział w procesie certyfikacji jako Miejsce Przyjazne Wolontariuszom. 

W ramach projektu Fundacja będzie także ogłaszać konkurs na minigranty.

Minigranty zostaną przeznaczone dla wolontariuszy na realizację
autorskich projektów wolontariackich, które posłużą realizacji
misji Fundacji i wsparciu społeczności, z którymi organizacja
współpracuje – w tym szczególnie na rzecz Senioralnych
Oddziałów Radia SoVo oraz ich słuchaczy i sympatyków.

Okres realizacji: 1 września 2023 – 31 sierpnia 2026

Budżet: 255 764,50 zł

Źródło finansowania: Korpus Solidarności – Rządowy Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030