Bogumiła Łukasiak

Bogumiła Łukasiak

Absolwentka pedagogiki, profilaktyki społecznej i resocjalizacji WSH. Od kilkudziesięciu lat zdobywała doświadczenie w instytucjach państwowych, korporacjach i organizacjach pozarządowych. Przez lata zarządzała zespołem rozproszonym i grupami wolontariuszy, tworzyła procedury i szkoliła. W ostatnich latach uczestniczyła w projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonych przez organizację pozarządową. 

Obecnie koordynatorka projektu rozwijającego i wzmacniającego wolontariat w Fundacji Pro Cultura.

Słowo kluczowe: architektura ogrodu, aranżacja wnętrz, gotowanie i pieczenie. 

E-mail: bogumila.lukasiak@pro-cultura.pl