Łukasz Baska

Łukasz Baska

Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się realizacją, kontrolą i rozliczaniem projektów finansowanych z UE oraz środków krajowych. 
Doświadczenie zdobywał po stronie Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej w kontroli projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Kontroler I Stopnia projektów transgranicznych i międzynarodowych (BSR, Interreg IVc, Central Europe). 

Posiada doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów społecznych o łącznej wartości przekraczającej 15 mln zł (finansowanych m.in. ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, granów m.st. Warszawy).

Realizował projekty infrastrukturalne i zakupowe o łącznej wartości przekraczającej 50 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prowadził postępowania o udzielenie zamówień publicznych i nadzorował procedury zakupowe m.in. w ramach działalności podmiotu publicznego, POPC, POIŚ, POWER.

Słowa klucze: exel, tabele, finanse
E-mail: lukasz.baska@pro-cultura.pl