Daria Sowińska – Milewska

Daria Sowińska – Milewska

Trenerka, doradczyni i koordynatorka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Trenerka z certyfikatem jakości I-ego stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Ukończyła I edycję  Programu Menedżerowie NGO (PROMENGO).

Od kilkunastu lat związana z sektorem pozarządowym. Posiada praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Współpracowała z Europejską Platformą Edukacji Dorosłych EPALE. Była asesorką w konkursach grantowych, w tym programach Unii Europejskiej. Przez ponad dziesięć lat była związana ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych przy realizacji projektów Erasmus+, POKL, POWER i działalności gospodarczej.

Interesuje się lifelong learning, neurodydaktyką, zastosowaniem nowych technologii w uczeniu się oraz copywriting. Od sześciu lat wielbicielka i uczestniczka zajęć zumby.

Słowa klucze: edukacja, rozwój, planowanie, tabelka/struktura

E-mail: daria.sowinska-milewska@pro-cultura.pl