Startuje projekt „Fundacja Pro Cultura 3.0 na 20-lecie”

Startuje projekt „Fundacja Pro Cultura 3.0 na 20-lecie”

W ramach działań zaplanowano opracowanie i wdrażanie nowej strategii rozwoju Fundacji, aktualizację statutu organizacji, wypracowanie planu fundraisingu, opracowanie i wdrażanie strategii komunikacji oraz wzmocnienie sieci Radia SoVo. Projekt finansowany jest z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 PROO.

Więcej o Projekcie