Raport podsumowujący Projekt „Cyfrowy obywatel wymiata z Internecie”

Raport podsumowujący Projekt „Cyfrowy obywatel wymiata z Internecie”

Projekt realizowany był od grudnia 2012 roku do lipca 2023 roku. Partnerem projektu był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “Jędruś” w Józefowe, zrealizowaliśmy 3-semestralny kurs dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla kadry oraz spotkania dla rodziców.
Działania projektowe skoncentrowaliśmy wokół “media literacy”. Kompetencje medialne to zdolność do rozumienia, analizowania, oceny i tworzenia przekazów medialnych w wielu formach, uznawane obecnie za jedne z najważniejszych kompetencji, pozwalają m.in. na aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym i obywatelskim.

RAPORT Z BADAŃ

Projekt sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Strona Projektu