Fundacja Pro Cultura 3.0 na 20-lecie


W ramach działań zaplanowano opracowanie i wdrażanie nowej strategii rozwoju Fundacji, aktualizację statutu organizacji, wypracowanie planu fundraisingu, opracowanie i wdrażanie strategii komunikacji.

Ważnym elementem projektu jest również wzmocnienie sieci Radia SoVo (w tym szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe 45 seniorów) oraz zakup sprzętu potrzebnego do tworzenia treści na portal www.radiosovo.pl dla nowych dziennikarzy senioralnych. Do Senioralnych Oddziałów Radia SoVo dołączą także dwa kolejne.

Z budżetu projektu zostaną sfinansowane również obchody jubileuszu Fundacji, która w 2023 roku świętuje swoje 20. urodziny.

Okres realizacji: 1 lipca 2023 – 30 czerwca 2025 roku

Budżet: 350 000 zł

Źródło finansowania: Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO


Zobacz, co słychać w ramach projektu:

Powstaje nowy oddział Radia-SoVo-w-Warszawie