Radio SoVo i UTW na cyfrowo!

Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych, aktywizacja i wzmocnienie seniorów z 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce oraz działających przy nich senioralnych grup radiowców Radia SoVo.

Okres realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2023 roku

Dofinansowanie: 117 755,75 zł

Budżet: 130 405,75 zł

Źródło finansowania: Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Cele szczegółowe: wzrost kompetencji cyfrowych 200 osób 60+ z 9 lokalizacji, wzrost dobrostanu osób 60+, ulepszenie procesów zarządczych 9 redakcji Radia SoVo skierowanego do seniorów.

Działania projektu to szkolenia stacjonarne i online, wykłady i webinaria, konsultacje, kontynuacja współtworzenia portalu Radia SoVo, w tym materiałów wideo i stworzenie działu poradnikowego. Projekt zakłada działania edukacyjne na temat bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom. Proponowana tematyka obejmuje w głównej mierze kompetencje cyfrowe, wsparcie aktywności lokalnej zespołów, w tym kompetencji liderskich oraz wspieranie dobrostanu psychospołecznego (rezyliencja).

MIEJSCE: 9 lokalizacji – Olsztyn, Kłobuck, Bytom, Gniew, Łódź, Nysa, Świdnica, Sanok, Krosno.