Miasta metropolitarne w Europie. Miejskie życie kulturalne i współpraca kulturalna miast na rzecz różnorodności kulturowej w Europie (2005)

Projekt badawczy poddający analizie zjawisko różnorodności kulturowej w sześciu europejskich miastach (Barcelonie, Budapeszcie, Paryżu, Rzymie, Tallinie, Warszawie) na przestrzeni  trzech lat. Kontekstowo przyjrzano się również sytuacji w Berlinie, Helsinkach, Moskwie i Zagrzebiu.

Liderem projektu był CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Laison in Europe). Fundacja Pro Cultura, w ramach nieodpłatnej działalności statutowej razem z włoskim stowarzyszeniem Associazione per l’Economia della Cultura, współorganizowała to przedsięwzięcie.

Badania były prowadzone pod kierunkiem: Lluisa Boneta, Jánosa Z. Szabó, Krisztiny Keresztély, Justina McGuinnessa, Mikko Lagerspetza, Carla Bodo i Doroty Ilczuk. Opracowane raporty z poszczególnych krajów zostały zaprezentowane podczas Okrągłego Stołu CIRCLE oraz na konferencji w Warszawie.

Zwieńczeniem projektu była anglojęzyczna publikacja „Metropolises of Europe. Diversity in Urban Cultural Life” zredagowana przez Dorotę Ilczuk i Yudhishthir Raj Isar. 

Projekt został współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Preparatory actions for cooperation on cultural matters.” 

Projekt został wybrany przez Komisję Europejską jako jeden z najcenniejszych przykładów praktyk w dziedzinie dialogu międzykulturowego. 

Więcej informacji o projekcie: http://www.budobs.org/other-projects/6metropolis.html