Międzynarodowa Konferencja „Ekonomika Kultury – od teorii do praktyki” (29.11.2010)

Pierwsza w Polsce konferencja poświęcona ekonomice kultury zorganizowana przez Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Fundacją Pro Cultura oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Do udziału w niej zaproszono międzynarodowe gremium badaczy, którzy z wielu różnych perspektyw przyglądali się sektorowi kultury.

Wśród zaproszonych ekspertów z zagranicy znaleźli się: prof. David Throsby z Macquaire University (Sydney), prof. Michael Hutter, Social Science Technical University (Berlin), prof. Phillipe Chantepie, Ministerstwo Kultury i Komunikacji Francji; Phillippe Kern, KEA European Affairs (Belgia), Carla Bodo, University of Genua oraz współpracownicy Fundacji.

Analizie poddane zostały różne zjawiska, takie jak polityki kulturalne różnych krajów, reformy i sposoby monitorowanie sektora kultury i jej przemysłów, znaczenie w gospodarce, sposoby finansowania, mapowanie czy konsolidowanie inicjatyw. Przedstawiona została również sytuacja kultury w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat. 

Referat „Reforma sektora kultury – w czym jest problem?” wygłoszony przez naszą fundatorkę prof. dr hab. Dorotę Ilczuk (wspólnie z Małgorzatą Nowak).

Pozostałe wystąpienia:

https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/blog/konfencja-ekonomika-kultury-od-teorii-do-praktyki-

Posumowaniem konferencji jest publikacja „Ekonomika kultury – od teorii do praktyki” pod redakcją naukową Bohdana Junga.

https://www.nck.pl/wydawnictwo/aktualnosci/ekonomika-kultury-od-teorii-do-praktyki