Radio SoVo i UTW na cyfrowo!

Radio SoVo i UTW na cyfrowo!

Od 1 lipca rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego z
Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych, aktywizacja i wzmocnienie seniorów z 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce oraz działających przy nich senioralnych grup radiowców Radia SoVo.

Działania projektu to szkolenia stacjonarne i online, wykłady i webinaria, konsultacje, kontynuacja współtworzenia portalu Radia SoVo, w tym materiałów wideo i stworzenie działu poradnikowego.

Więcej o Projekcie