Wizyty studyjne studentek i studentów z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w Polsce

Program edukacyjny zapraszający międzynarodową grupę uczestników z Europy Wschodniej na wizytę w Polsce, prezentujący gościom różne aspekty życia w naszym kraju, mechanizmy przemian systemowych i modernizacji, a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich.

  • Okres realizacji: kwiecień-czerwiec 2019
  • Miejsce realizacji: Warszawa, Zalesie Górne
  • Źródło dofinansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu Study Tour to Poland
  • Wysokość dofinansowania: 42 000 zł
  • Łączny budżet: 48 300 zł

Program Study Tour to Poland został zbudowany z różnych elementów:

– spotkań z liderami życia publicznego (Jarosław Adamczyk), przedstawicielami środowisk akademickich (Uniwersytet Warszawski: samorząd studencki, biblioteka)

– wizyt w polskich instytucjach publicznych, urzędach (Sejm, Senat, Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej, Urząd Miasta Bielany, Centrum Komunikacji Społecznej, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Żydów Polskich POLIN, Centrum Wielokulturowe)

– prezentacji lokalnych organizacji pozarządowych (Fundacja Liderzy Przemian, Fundacja Ocalenie, Watchdog, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), innowacji w biznesie i aktywności gospodarczej (Kuchnia Konfliktu, Dymytro Biriukov)

– pokazów kultury i historii Polski (Dzień Polaka) oraz poszczególnych krajów objętych programem (prezentacje 4 grup narodowościowych)

Koordynacja: Anna Woźniak-Biriukova