Zostaliśmy Partnerem Centrum Projektów Polska Cyfrowa!

Zostaliśmy Partnerem Centrum Projektów Polska Cyfrowa!

Fundacja Pro Cultura została jednym z 5 Partnerów i będzie realizować projekt pod roboczą nazwą „Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający”!

KRC – Wsparcie jest projektem systemowym, planowanym do realizacji na terenie całego kraju w okresie: III kwartał 2023 – IV kwartał 2028.

W partnerstwie znalazły się także:

EDUKACJA BEZ BARIER – FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU

Politechnika Łódzka

Celem projektu jest wsparcie merytoryczne lokalnych ośrodków służących rozwojowi kompetencji cyfrowych – Klubów Rozwoju Cyfrowego (dalej jako “KRC”). Przedsięwzięcie stanowić będzie projekt parasolowy, w ramach którego wsparcie otrzymają jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gmin oraz ich partnerzy, uczestniczący w projektach wybieranych w sposób konkurencyjny (pilotaż i skalowanie Klubów Rozwoju Cyfrowego).

Partnerzy wraz z CPPC połączą swój potencjał w zakresie wiedzy merytorycznej, doświadczenia, zasobów, narzędzi technicznych w celu realizacji zamierzonego celu projektu. Rolą Partnerów będzie wspieranie CPPC, w tym zapewnienie zasobów organizacyjnych, technicznych i merytorycznych.

Efektem projektu będzie wypracowanie rekomendacji, dobrych praktyk, standardów prowadzenia Klubów Rozwoju Cyfrowego, które pozwolą na opracowanie ram funkcjonowania KRC na etapie pilotażu (64 JST) i skalowania (co najmniej 2000 gmin). Kluby Rozwoju Cyfrowego pozwolą społeczności lokalnej oraz grupom docelowym tego działania na nabywanie i doskonalenie podstawowych umiejętności cyfrowych.