KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW – webinarium – 27.04.2022

KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW – webinarium – 27.04.2022

41% badanych przez Fundację Pro Cultura nastolatków żałuje, że nie ma takiego życia jak influencerzy, a 60% nie umie rozpoznać fałszywych informacji w Internecie! Te dane to tylko część wyników badania pn. „KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW”, które zostanie zaprezentowane 27 kwietnia o godzinie 11.00 podczas webinarium pn. „Wymiatam Internet”.

Spotkanie będzie również okazją do prezentacji założeń projektu „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie”.  W ramach projektu koncentrujemy się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych, czyli media literacy, uznawanych za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w. Uczestnicy i uczestniczki działań to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych.
Projekt Fundacji Pro Cultura i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Jędruś” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dostęp do spotkania, które potrwa około 40 minut, będzie możliwy pod linkiem:
https://fundacjaprocultura.clickmeeting.com/wymiataminternet

Liczymy na Państwa obecność!

w imieniu zespołu realizatorów projektu

Magdalena Janczewska, prezeska Fundacji Pro Cultura
Marzena Marusińska, dyrektor MOS Jedruś