KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW – wyniki badania

KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW – wyniki badania

41% badanych przez Fundację Pro Cultura nastolatków żałuje, że nie ma takiego życia jak influencerzy, a 60% nie umie rozpoznać fałszywych informacji w Internecie! Blisko ¾ badanych uważa, że jego umiejętności są zbyt małe, żeby bezpiecznie i skutecznie korzystać z Internetu – takie m. in. wnioski płyną z badania pn. „KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW”, zaprezentowanego podczas webinarium 27 kwietnia 2022 r.

Spotkanie zorganizowała Fundacja Pro Cultura wraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii „Jędruś” w ramach projektu „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Badanie kompetencji medialnych zostało przeprowadzone przez Fundację Pro Cultura na próbie 56 uczniów i uczennic w wieku 12-14 lat, a jego celem było zebranie informacji o kompetencjach cyfrowych podopiecznych MOS „Jędruś” i możliwości ich rozwoju. Na podstawie tych danych został przygotowany projekt „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie”, który rozpoczął się w grudniu 2021 r. i potrwa do lipca 2023 r.

W ramach projektu koncentrujemy się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych, czyli media literacy, uznawanych za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w. – mówi Magdalena Janczewska, prezeska Fundacji Pro Cultura.

Uczestnicy i uczestniczki działań to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych.

Projekt „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie” to 112 godzin zajęć dla młodzieży, spotkania z rodzicami i szkolenia dla kadry ośrodka. MOS „Jędruś” otrzyma sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Warsztaty dla młodzieży uporządkowane według 3 obszarów: słowo, obraz i ruch, obejmą kształcenie w zakresie komunikacji, w tym poprzez Internet, kształtowania własnego wizerunku (w tym audio, wideo i fotografia) a także rozumienie mechanizmów mediów społecznościowych.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania, podczas którego przedstawiono i omówiono badania oraz zaprezentowano założenia i partnerów projektu: https://youtu.be/2t9U-2aTN-A

Wyniki badania pn. „KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW” w formie graficznej: https://www.wymiataminternet.pl/wp-content/uploads/2022/04/badanie.pdf

Zapraszamy również na stronę oraz profil projektu: https://www.fb.com/WymiatamInternet/  https://www.wymiataminternet.pl/