Specjalista ds. rozliczeń i administracji, pół etatu, praca hybrydowa

Specjalista ds. rozliczeń i administracji, pół etatu, praca hybrydowa

Fundacja Pro Cultura propaguje wiedzę i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI). „Wierzymy, że dzięki świadomemu uczestnictwu w kulturze i edukacji tworzymy otwarte, kreatywne, nowoczesne społeczeństwo”.

Obecnie realizujemy takie projekty jak m. in.: „Cyfrowy Obywatel Wymiata w Internecie” (finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny), czy „5 kluczy do lepszego świata Internetu” (Fundusz Pomocowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności).

W związku z rozwojem Fundacji poszukujemy do naszego zespołu Specjalisty ds. rozliczeń i administracji

Obowiązki

·         Weryfikacja wydatków, opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektami,

·        Przygotowywanie sprawozdań finansowych,

·        Kontakt z zewnętrznym biurem księgowo – kadrowym,

·        Katalogowanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej, w tym: bieżąca weryfikacja dokumentów,

·       Planowanie i realizacja zakupów biurowych.

Oczekujemy

·        Dobrej organizacji pracy,

·        Pozytywnego nastawienia,

·        Dokładności i sumienności,

·        Doświadczenia w rozliczaniu projektów grantowych,

·        Doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej i znajomości specyfiki trzeciego sektora,

·        Znajomości pakietu Office (w tym szczególnie programu Exel),

·        Znajomości rozwiązań chmurowych.

Oferujemy

·        Przyjazną atmosferę,

·        Komfortowe warunki pracy w biurze na Bliskiej Woli (ul. Ogrodowa 32, dobra komunikacja),

·        Pracę na pół etatu do końca lipca 2023 roku (z możliwością podniesienia wymiaru zatrudnienia i przedłużenia jego okresu),

·        Elastyczny czas pracy (jednak minimum dzień w biurze Fundacji),

·        Wynagrodzenie 2500 zł netto,

·        Laptopa,

·        Szkolenia (w tym m. in. z grafiki komputerowej, flipowania, tworzenia stron www).

Osoby zainteresowane pracą prosimy o wysłanie CV na adres magdalena.janczewska@pro-cultura.pl do 8 stycznia 2023 roku. W tytule prosimy o wpisanie nazwy stanowiska.

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”)

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pro Cultura (dalej: Fundacja), KRS: 0000171507. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Fundacja przetwarza dane osobowe w powyższym celu przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z fundacja@pro-cultura.pl. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, adres, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa obowiązującego. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu