Kultura to najważniejsze słowo w naszym słowniku.

Od początku jesteśmy PRO, bo uważamy, że jest ona nieodłącznym elementem życia społecznego i gospodarczego. Stanowi dobro nas wszystkich, a także przestrzeń koegzystencji i współdziałania różnych kultur na równych prawach. Jest również ważnym źródłem soft poweru, czyli miękkiej siły państwa.

Przy wsparciu uznanych autorytetów, synergii, współpracy oraz wartości i idei, kultura wpływa na proces zrównoważonego rozwoju. Wzmacnia atrakcyjność i buduje międzynarodową pozycję kraju.

Nie wartościujemy kultury na wysoką i niską. Traktujemy ją horyzontalnie, uwzględniając różnorodność wytworów i praktyk, otwierając ją na międzykulturowy i cywilizacyjny dialog, czy budując postawy szacunku dla dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

W naszych wydarzeniach kulturalnych tworzymy warunki dla wzmacniania tożsamości, wymiany doświadczeń, współtworzenia, interakcji i pełnego, otwartego uczestnictwa dla wszystkich.