Edukacja jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie, światopogląd czy wyznanie. W zgodzie z tym tworzymy otwartą i dostępną przestrzeń do spotkania, zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń dla ludzi o różnych wrażliwościach i potencjałach, szczególnie tych, którzy mają utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej. 

Bardzo ważne są dla nas poziom i jakość kształcenia, a także inkluzywność i innowacyjność procesu edukacyjnego. Interesujemy się nowoczesnymi podejściami do edukacji takimi jak rozwijająca współpracę szwedzka metoda STUDY CIRCLE, czy nowoczesne nauczanie przedmiotów ścisłych włączające sztukę – STEAM.

W sposób szczególny zajmujemy się edukacją medialną. Uważamy bowiem, iż umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym stały się współczesnym wymogiem edukacyjnym i cywilizacyjnym wyzwaniem. Nauczanie społeczeństwa krytycznego, refleksyjnego odbioru przekazu medialnego pozwala bowiem rozpoznawać jego rzeczywiste treści i kształtować humanistyczne, wartościowe postawy.