Badania systematycznie, rzetelnie i krytycznie przyglądają się kulturze, edukacji oraz nowoczesnym technologiom – czyli obszarom, którymi się pasjonujemy. Pomagają nam lepiej angażować się we współczesny świat, poznawać go i świadomie przekształcać. Samodzielnie inicjujemy, wspieramy i prowadzimy projekty badawcze, ale również czerpiemy inspiracje z badań wykonanych przez inne instytucje i organizacje.

Jesteśmy zarówno nadawcą jak i odbiorcą analiz, diagnoz i ewaluacji.  Zbieramy i analizujemy dane oraz gromadzimy wiedzę, która pozwala nam na skuteczne i efektywne działanie oraz rozwiązywanie problemów społecznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji badań społecznych oraz w projektowaniu i wdrażaniu ewaluacji przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi.

Zależy nam, by dane zdobyte w wyniku badań, były użyteczne, a płynące z nich wnioski wykorzystywane w praktyce. Rozwijamy działalność wydawniczą, która upowszechnia efekty naszych analiz.