Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie
27 kwietnia 2022
Projekt Fundacji Pro Cultura i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Jędruś” “Cyfrowy Obywatel wymiata w Internecie” koncentruje się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych (media literacy - uznawane za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w). Podopieczni Ośrodka to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych. Młodzież nabędzie zdolność do krytycznego myślenia (rozumienia, analizowania, oceny) i tworzenia przekazów medialnych w różnych formach. Nabyte kompetencje pozwolą jej m.in. na aktywny…
Więcej
„SoVo – dostępne radio internetowe”
28 lipca 2020
"SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt zakładający utworzenie pierwszego w Polsce ogólnodostępnego portalu radiowego dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych - przyjaznego seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Celem naszych działań jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).  Portal radiowy będzie tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami.   W całej Polsce powstanie 15 Senioralnych Grup Radiowych…
Więcej
KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania Pomorskie
01 czerwca 2018
Program partnerski Fundacji Pro Cultura (lider), Uniwersytetu Gdańskiego i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. Jego celem jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej oraz upowszechnianie innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Rozwija kompetencje cyfrowe, nie tylko poprzez poznanie nowych narzędzi TIK i metod oraz narzędzi programowania, ale również poprzez korelację nowych technologii ze współczesnymi trendami prowadzenia zajęć dydaktycznych umożliwiającymi pełne wykorzystanie potencjału nowych technologii w edukacji nie tylko kontekście technologicznym…
Więcej