Miasta metropolitarne w Europie. Miejskie życie kulturalne i współpraca kulturalna miast na rzecz różnorodności kulturowej w Europie (2005)
17 maja 2008
Projekt badawczy poddający analizie zjawisko różnorodności kulturowej w sześciu europejskich miastach (Barcelonie, Budapeszcie, Paryżu, Rzymie, Tallinie, Warszawie) na przestrzeni  trzech lat. Kontekstowo przyjrzano się również sytuacji w Berlinie, Helsinkach, Moskwie i Zagrzebiu. Liderem projektu był CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Laison in Europe). Fundacja Pro Cultura, w ramach nieodpłatnej działalności statutowej razem z włoskim stowarzyszeniem Associazione per l'Economia della Cultura, współorganizowała to przedsięwzięcie. Badania były prowadzone pod kierunkiem: Lluisa Boneta, Jánosa Z. Szabó, Krisztiny…
Więcej
1 2