Fundacja Pro Cultura z wizytą w MEN

Fundacja Pro Cultura z wizytą w MEN

29 kwietnia, tuż przed długim weekendem, gościliśmy wraz innymi organizacjami pozarządowymi w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Spotkała się z nami p. Min. Katarzyna Lubnauer oraz p. dyr. Tomasz Kulasa.
Jako grupa profesjonalistów i ekspertów zajmujących się edukacją w różnych obszarach – zarówno kształcąc dzieci i młodzież, jak i kadry nauczycielskie i inne osoby dorosłe, przyszliśmy do MEN z konkretnymi postulatami i wolą współpracy. Jesteśmy przekonani, że mając za sobą lata doświadczeń i tysiące przepracowanych godzin w szkołach, świetlicach, klubach i innych ośrodkach edukacyjnych możemy wiele wnieść w rozwój polskiej edukacji. To pierwsze tego typu spotkanie z organizacjami pozarządowymi w MEN, ale mamy nadzieję, że nie ostatnie.

Naszą Fundację reprezentowała jej Prezeska, Magdalena Janczewska, która pokrótce przedstawiła fundacyjne projekty oraz zabrała głos na rzecz potrzeby pilnego i odpowiedniego szkolenia kadr.

Zajmując się rozwojem szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych widzimy ile niosą one szans, ale i zagrożeń. Dlatego istotne jest, by korzystać z nich mądrze i na miarę potrzeb. Niestety, naszym zdaniem wciąż brakuje odpowiednich edukatorów w tej dziedzinie, a studia wyższe nie zawsze są rozwiązaniem tego problemu. Liczymy, że wspólnie będziemy tworzyć nowoczesną edukację!