Magdalena Janczewska – prezeska Fundacji Pro Cultura wyróżniona w XII edycji konkursu Bizneswoman Roku

Magdalena Janczewska – prezeska Fundacji Pro Cultura wyróżniona w XII edycji konkursu Bizneswoman Roku

18 czerwca poznaliśmy listę laureatek XII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku – najstarszej i największej inicjatywy, w której nagradzane są przedsiębiorcze Polki oraz Liderzy działający na rzecz równości w biznesie. 

Magdalena Janczewska otrzymała wyróżnienie w kategorii „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Finalistki zostały wyłonione przez Loże Ekspertów, w których skład wchodzą polscy start-uperzy, inwestorzy, przedsiębiorcy społeczni, innowatorzy oraz eksperci i ekspertki z różnych obszarów – od sprzedaży i strategii cenowych, po zarządzanie strategiczne, modele biznesowe, marketing czy wykorzystanie nowych technologii. Ostatecznego wyboru laureatek dokonało Jury Główne pod przewodnictwem Dr Ireny Eris. W konkursie Bizneswoman Roku rozdano już ponad 100 statuetek.

więcej: https://bizneswomanroku.pl/laureatki/

Kompetencje cyfrowe i medialne – to główne obszary działania Fundacji Pro Cultura. W swoich projektach Organizacja uczy nie tylko programowania, czy też bezpiecznego i sprawnego korzystania z Internetu, ale skupia się także nad takimi aspektami jak weryfikacja źródeł informacji, walka z hejtem, czy też kultura online. Szczególnie w okresie pandemii kładzie także nacisk na dużą role Internetu jako okna na świat i mostu między ludźmi.

– Wierzymy, że dzięki świadomemu korzystania z nowych mediów tworzymy otwarte, kreatywne i nowoczesne społeczeństwo. Dzięki Internetowi możemy rozwijać swoja pasje i zainteresowania, uczyć się, komunikować z ludźmi, obcować z kulturą oraz sztuką i to bez względu na to gdzie mieszkamy  – mówi Magdalena Janczewska.

Fundacja realizuje szereg działań dla osób z różnych grup społecznych – uczniów, nauczycieli, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami, w tym z małych miejscowości, którzy szczególnie są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym.
Jednym z najnowszych projektów jest Radio SoVo – pierwsze w Polsce ogólnodostępne radio internetowe dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przyjazne seniorom i osobom dorosłym z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Audycje na portal przygotowują sami seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną z 30 odziałów w całej Polsce. Jednak SoVo to nie tylko radio – to przede wszystkim ogromny portal, który jest narzędziem pozwalającym w przyjazny sposób podnosić swoje kompetencje cyfrowe.