Realizujemy Projekt „SoVo – dostępne radio internetowe”

Realizujemy Projekt „SoVo – dostępne radio internetowe”

Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją Zaczyn realizujemy Projekt „SoVo – dostępne radio internetowe”.

Jeszcze w tym roku powstanie pierwszy w Polsce, ogólnodostępny portal radiowy dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przyjazny seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). 

W całej Polsce powstanie 15 Senioralnych Grup Radiowych oraz 15 Grup Radiowych OzNI, w których łącznie działać będzie 140 dziennikarzy – amatorów. Materiały na portal radiowy będą przygotowywane przy wsparciu ekspertów projektu.

więcej informacji o projekcie