SoVo – dostępne radio internetowe

SoVo – dostępne radio internetowe

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt zakładający utworzenie pierwszego w Polsce ogólnodostępnego portalu radiowego dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przyjaznego seniorom i osobom z niepełnosprawnościami www.radiosovo.pl. Celem naszych działań jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych.

Reportaż o projekcie

Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). 

Portal radiowy będzie tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami.  

W całej Polsce powstanie 15 Senioralnych Grup Radiowych oraz 15 Grup Radiowych OzNI, w których łącznie działać będzie 140 dziennikarzy – amatorów. Materiały na portal radiowy będą przygotowywane przy wsparciu ekspertów projektu. Portal będzie dostępny już w 4 kwartale 2020 r.  

Użytkownicy Radio SoVo niezależnie od wieku i poziomu swoich kompetencji cyfrowych, nauczą się jak swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni i wykorzystywać zasoby Internetu do pracy, nauki, rozwoju swojej pasji i budowania relacji z innymi.  

Projektowi towarzyszyć będą szkolenia oraz warsztaty, na których seniorzy, OzNI, osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością oraz studenci dowiedzą się także jak korzystać z portalu radiowego i tworzyć audycje oraz materiały wideo.  Łącznie przeszkolonych zostanie 5025 osób, ale portal będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych tematem.

  • Okres realizacji: luty 2020 – grudzień 2022 (przedłużony o 3 miesiące)
  • Budżet projektu: 4 864 057,47 zł 
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej POPC – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Więcej na www.radiosovo.pl

Partnerzy projektu: 

  • Fundacja Pro Cultura (lider projektu) – propaguje wiedzę i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego. 
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) -jest pionierem i liderem w tworzeniu i wdrażaniu metod opartych o nowe technologie cyfrowe do edukacji i terapii OzNI.
  • Fundacja Zaczyn – działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Celem fundacji jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej.