Katarzyna Szwedor

Katarzyna Szwedor

Socjolożka i ewaluatorka. Absolwentka Collegium Civitas i Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Od dwunastu lat zajmuje się koordynowaniem i realizacją projektów społeczno-edukacyjnych oraz prowadzeniem badań w zakresie edukacji, ekonomii społecznej, innowacji i wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w życiu codziennym. Najbardziej ceni badania z gatunku action research – dążące do zmiany sytuacji, a współczynnik humanistyczny jest jej żywiołem. Lubi, gdy z chaosu wyłania się porządek. Dostrzega to, czego nie widać na pierwszy rzut oka.

Prywatnie entuzjastka wszystkiego, co niezależne oraz niezwykłe – począwszy od kina i przyrody, a kończąc na psach rasy shiba-inu. 

Słowa klucze: nowoczesne technologie, współczynnik humanistyczny, action research, innowacje w edukacji

E-mail: katarzyna.szwedor@pro-cultura.pl