Karol Zieliński

Karol Zieliński

Pedagog i animator kultury. Absolwent animacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz specjalizacji animacja kultury na kierunku edukacja artystyczna w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Koordynator projektów młodzieżowych oraz współpracownik zajmujący się polityką młodzieżową. Od wielu lat zajmuje się produkcją wydarzeń kulturalnych i działań artystycznych dla dzieci.

Bada muzykę współczesną w kontekście turystyki festiwalowej oraz wykorzystanie metod dramy stosowanej w edukacji artystycznej.

W czasie wolnym podróżuje i szuka skarbów za pomocą odbiornika GPS, grając w Geocaching.

Słowa klucze: sztuka współczesna, animacja kultury, technologie i komunikacja, dobre praktyki

E-mail: karol.zielinski@pro-cultura.pl