Anna Woźniak – Biriukova

Anna Woźniak – Biriukova

Fotografka, koordynatorka i działaczka. Absolwentka etnologii i antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Zajmowała się nowymi mediami i edukacją nieformalną. Współtworzyła portal Eastbook.Eu. Była inicjatorką i koordynatorką Pikników Naukowych w Ukrainie. Wspierała także pomoc humanitarną we wschodniej Ukrainie.

Wzmacnia kompetencje liderskie wśród młodzieży. Walczy o równouprawnienie i tolerancję oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Interesuje się sztukami wizualnymi, edukacją nieformalną i majsterkowaniem. Prywatnie – mama Jaszy.

Słowa klucze: edukacja nieformalna, kreatywność, aktywna obserwacja, pomoc humanitarna

E-mail: anna.wozniak-biriukova@pro-cultura.pl