Wzmocnienie potencjału organizacyjnego Fundacji Pro Cultura

Projekt mający na celu rozwój instytucjonalny organizacji, zakładający opracowanie i wdrożenie strategii, określenie potencjału zespołu oraz stworzenie modelowego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 

  • Okres realizacji: kwiecień – listopad 2019
  • Miejsce realizacji: Warszawa
  • Źródło dofinansowania: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach programu Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych
  • Wysokość dofinansowania:  22 290 zł
  • Łączny budżet:  24 490 zł

 

Projekt został zbudowany z kilku płaszczyzn:

– analizy talentów z wykorzystaniem badania Clifton Strengths Finde definiującej mocne strony i talenty członkiń i członków zespołu;

– opracowania modelu zarządzania w Fundacji z wykorzystaniem Modelu mocnych stron Gallupa

dzięki warsztatom zespołowym i indywidualnym sesjom coachingowym prowadzonym przez zaproszonych trenerów;

– wzmocnienia kompetencji zespołu poprzez udział w szkoleniach rozwijających posiadane kompetencje;

– opracowania strategii rozwoju Fundacji w trakcie trzech spotkań pod opieką moderatora;

– modyfikacji statutu Fundacji Pro Cultura oraz jego publikacji w sieci.

Koncepcja i nadzór: Katarzyna Wąsowska-Garcia

Rozstrzygnięcie konkursu:

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/rozw-j-instytucjonalny-organizacji-pozarz-dowych-otwarty-konkurs-ofert-przeprowad-0