KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania Pomorskie

Program partnerski Fundacji Pro Cultura (lider), Uniwersytetu Gdańskiego i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. Jego celem jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej oraz upowszechnianie innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Rozwija kompetencje cyfrowe, nie tylko poprzez poznanie nowych narzędzi TIK i metod oraz narzędzi programowania, ale również poprzez korelację nowych technologii ze współczesnymi trendami prowadzenia zajęć dydaktycznych umożliwiającymi pełne wykorzystanie potencjału nowych technologii w edukacji nie tylko kontekście technologicznym i programistycznym, ale również społecznym.

Okres realizacji: 1.06.2018 – 31.08.2019

Miejsce realizacji: 2 subregiony – chojnicki, starogardzki

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Wysokość dofinansowania: 1 419 660 zł

Wkład finansowy: 145 771,65 zł z budżetu państwa i 84 240 zł ze środków finansowych organizacji

Partnerzy: Polskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet Gdański

Więcej o projekcie na stronie: www.pomorskie.koderjunior.pl

Projekt edukacyjny składa się z

– cyklu szkoleń z zakresu programowania dla nauczycieli i pracowników instytucji kultury, które odbywają z udziałem ekspertów – trenerów i kotrenerów.

– zajęć realizowanych przez nauczycieli w klasach 1-3 uczących dzieci kodowania przy pomocy tabletów i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (gra Scottie Go Edu!, roboty Edison, język programowania Scratch Junior).

– działań programowo-popularyzacyjnych – opracowane i opublikowane scenariusze i materiały zamieszczone na nowoczesnej platformie internetowej.

Koordynacja: Ewelina Czajkowska