KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania Wielkopolska

Projekt edukacji medialnej realizowany przez Fundację we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider projektu), Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i szkołami podstawowymi w województwie wielkopolskim. Rozwija kompetencje cyfrowe, nie tylko poprzez poznanie nowych narzędzi TIK i metod oraz narzędzi programowania, ale również poprzez korelację nowych technologii ze współczesnymi trendami prowadzenia zajęć dydaktycznych. Umożliwia pełne wykorzystanie potencjału nowych technologii w edukacji nie tylko kontekście technologicznym i programistycznym, ale również społecznym.

Okres realizacji: 01.10.2017-31.12.2019

Miejsce realizacji: 3 subregiony – kaliski, leszczyński, poznański

Źródło dofinansowania: Program Polska Cyfrowa

Łączny budżet: 4 871 064,7 zł

Wkład finansowy: 713 440 zł

Partnerzy: Polskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet Gdański

Projekt obejmuje:

– grupowe szkolenia stacjonarne dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz pracowników instytucji kultury, które odbywają z udziałem ekspertów – trenerów i kotrenerów.

– cykl zajęć realizowanych przez nauczycieli w klasach 1-3 uczących dzieci kodowania przy pomocy nowoczesnych pomocy zakupionych tabletów i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (gra Scottie Go Edu!, roboty Edison, język programowania Scratch Junior).

– działań programowo-popularyzacyjnych – opracowane i opublikowane scenariusze i materiały zamieszczone na nowoczesnej platformie internetowej.

www.koderjunior.pl