Kod do Kultury – zapraszamy do udziału w projekcie

Kod do Kultury – zapraszamy do udziału w projekcie

Program cyfrowej modernizacji kierowany jest do gminnych i miejskich ośrodków kultury oraz gminnych i miejskich bibliotek na Pomorzu. Nabór potrwa do 20 lipca 2019 roku.

„Kod do Kultury – aktywizacja cyfrowa dzieci i młodzieży” jest projektem partnerskim Fundacji Pro Cultura oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. Będzie realizowany w 2020/21 roku w ramach działania 3.2 – Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020. Podstawowym celem projektu jest  podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury oraz osób od 10. do 18. roku życia.

Okres realizacji

styczeń 2020 – czerwiec 2021 roku

Dla kogo jest nasz projekt?

Publiczne instytucje kultury:

 • pracownicy gminnych i miejskich ośrodków kultury;
 • pracownicy gminnych i miejskich bibliotek.

*Każda instytucja może zgłosić do projektu więcej niż jednego pracownika, z założeniem, że każdy z przeszkolonych pracowników przeprowadzi cykl 15 zajęć z grupą odbiorców do 18. roku życia. O liczbie zakwalifikowanych do szkolenia pracowników decyduje organizator projektu po zakończeniu procesu rekrutacji na całym obszarze realizacji projektu.

Lokalizacja

Do projektu mogą zgłaszać się instytucje z 5 pomorskich podregionów (tzw. NUTS-3)

 • słupskiego (powiaty: bytowski, lęborski, słupski);
 • gdańskiego (powiaty: gdański, wejherowski, pucki, nowodworski, kartuski);
 • trójmiejskiego (miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot);
 • starogardzkiego (powiaty: tczewski, starogardzki, malborski, kwidzyński, sztumski);
 • chojnickiego (powiaty: kościerski, chojnicki, człuchowski).

Założenia projektu

 1. Doposażenie instytucji w bezzwrotny sprzęt (tablety i/lub laptopy, roboty) oraz pomoce dydaktyczne (np. zestawy do nauki mechatroniki, maty do nauki programowania) potrzebne do realizacji zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych dla grupy dzieci i młodzieży.

*liczba i rodzaj sprzętu oraz pomocy dydaktycznych na podstawie wyników audytu indywidualnych zasobów instytucji kultury oraz diagnozy potrzeb.

2. Cykl szkoleń dla pracowników instytucji

Działania mające na celu podniesienie kompetencji pracowników w takim stopniu, aby mogli samodzielnie przeprowadzić szkolenia dla dzieci i młodzieży. Każdy pracownik, który zrealizuje pełny kurs nauczania, otrzyma wsparcie w postaci:

 • mentoringu ekspertów;
 • osobistej pomocy trenerów w prowadzeniu 5 zajęć;
 • dostępu do platformy edukacyjnej i kursów doszkalających.

3. Przeprowadzenie przez przeszkolonego pracownika instytucji cyklu 15 dziewięćdziesięciominutowych zajęć dla dzieci i młodzieży na podstawie scenariuszy otrzymanych od organizatora.

*każdy przeszkolony uczestnik jest zobowiązany do realizacji cyklu zajęć z grupą osób od 10. do 18. roku życia, prowadzenia listy obecności oraz współpracy w monitorowaniu nabywaniu kompetencji cyfrowych przez uczestników.

Obszary tematyczne szkoleń

 1. Dziennikarstwo online – przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizja).
 2. Edukacja online – zaawansowane korzystanie z platform edukacyjnych, cyfrowych zasobów edukacyjnych.
 3. Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych – przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnych prac w zakresie grafiki reklamowej, grafiki użytkowej i projektów graficznych publikacji.
 4. Kompetencje medialne – m. in. krytyczna analiza treści w Internecie, kształtowanie swojego wizerunku w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych.
 5. Programowanie w różnych językach – uwzględniając różne poziomy zaawansowania.
 6. Dostępność zasobów cyfrowych online. Problematyka dostępności serwisów, portali, publikacji.

Efekty projektu

Wzrost kompetencji cyfrowych w tym kompetencji trenerskich pracowników instytucji kultury oraz wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy od 10. do 18. roku życia.

Wzmocnienie pozycji instytucji kultury (ośrodków kultury i bibliotek) na tle ośrodków i instytucji publicznych, jak również podniesienie ich znaczenia w rozwoju kapitału społecznego i regionów.

Wzrost aktywności mieszkańców małych społeczności, którzy będą mogli liczniej i częściej uczestniczyć w oferowanych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez lokalne instytucje kultury, co może zacieśnić ich więzy z regionem.

Zapraszamy do uczestnictwa i kontaktu!

Kontakt

Magdalena Janczewska

Wiceprezeska

Fundacja Pro Cultura

Tel.: +48 606-270-269

Tel.: +48 22 400 23 23

e-mail: koddokultury@pro-cultura.pl