Ekspertka Fundacji Pro Cultura wystąpi podczas Konferencji NAMLE 2019 w Waszyngtonie

Ekspertka Fundacji Pro Cultura wystąpi podczas Konferencji NAMLE 2019 w Waszyngtonie

Dr Joanna Rabiega – Wiśniewska będzie jedynym prelegentem z Polski i jednym z sześciu z Europy, który podzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą podczas głównej sesji programowej konferencji. Uczestnictwo w tym prestiżowym wydarzeniu jest możliwe dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności oraz m.st. Warszawy.

Międzynarodowa Konferencja NAMLE 2019 odbędzie się na Uniwersytecie Amerykańskim (American University) w Waszyngtonie 26-28 czerwca. Wydarzenie organizowane jest co 2 lata przez National Association for Media Literacy Education. Spotkania NAMLE są prestiżową okazją do wymiany doświadczeń, poznania zaawansowanych metod wykorzystywania mediów i technologii w edukacji.

Poprzednia edycja składała się z 40 sesji, a referaty wygłosiło ponad 100 zakwalifikowanych uczestników. Ogłoszenie szczegółowej tematyki i nabór prelegentów do wydarzenia następuje w roku poprzedzającym konferencję.

Ekspertka Fundacji Pro Cultura będzie jednym z sześciu prelegentów z Europy występujących podczas głównego dnia konferencji.  Dr Joanna Rabiega-Wiśniewska podzieli się doświadczeniem organizacji z realizacji innowacyjnych projektów z wykorzystaniem metodologii STEAM w nauce dzieci i przeprowadzi interaktywną prezentację pt. „A Programming Lesson as a Teamwork Experience” z elementami gry i dyskusji dla uczestników Sesji Programowej.

Udział przedstawicielki Pro Cultury w konferencji zostanie uzupełniony wizytą zapoznawczą w School of Education, co pozwoli na poznanie nowych metodyk nauczania zawodowego oraz nawiązanie kontaktów i współpracy w ramach rozwijania metodyk STEAM.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest możliwe dzięki przyznanemu 15 maja grantowi Narodowego Instytutu Wolności oraz wsparciu m.st. Warszawy.

Źródło finansowania: Program: PROO, priorytet 5 – wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego

Wysokość dofinansowania: 10 000 zł