Wzmacniamy potencjał organizacyjny Fundacji Pro Cultura

Wzmacniamy potencjał organizacyjny Fundacji Pro Cultura

23 kwietnia cały zespół fundacyjny wziął udział w całodziennym warsztacie dotyczącym Mocnych Stron Gallupa. Analizowaliśmy nasze talenty indywidualne i zespołowe. Omawialiśmy cztery domeny, do których przynależą talenty oraz to jak używać w naszej pracy zdiagnozowanych w teście mocnych stron.

Po warsztacie wiemy jedno: jest moc! Mamy świetny zespół, który może góry przenosić, jeśli będziemy się dzielić naszymi talentami i wzajemnie od siebie uczyć.

Warsztat był pierwszym z cyklu, który możemy przeprowadzić dzięki wsparciu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego Fundacji Pro Cultura” Dziękujemy!