Martyna Groth

Martyna Groth

Teatrolożka, edukatorka, kuratorka i producentka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkini Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego.

Autorka i współtwórczyni publikacji edukacyjnych. Od dwunastu lat zajmuje się edukacją dzieci i osób dorosłych oraz tworzeniem programów i wystaw edukacyjnych. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami w Polsce.

W swojej pracy poszukuje niekonwencjonalnych i interaktywnych rozwiązań, pobudzających wyobraźnię i kreatywność odbiorców. Tworzy multidyscyplinarne zespoły artystyczno-badawcze, w których powstają idee i obiekty służące różnym społecznościom.

Interesuje się relacjami pomiędzy sztukami wizualnymi i performatywnymi oraz literaturą dla dzieci. Prywatnie kolekcjonerka miniatur i książek artystycznych.

Słowa klucze: edukacja artystyczna, eksperyment, przestrzeń miejska, sztuka

E-mail: martyna.groth@pro-cultura.pl