60 tys. zł w ramach programu RITA!

60 tys. zł w ramach programu RITA!

Wspólnie z zagranicznymi partnerami przygotowaliśmy projekt „Labirynt Kroków – polsko-ukraińska szkoła programowania dla dzieci”, który kontynuuje i rozwija nasze doświadczenia z KoderJuniora – Szkoły Mistrzów Programowania.

Nasz projekt znalazł się w grupie 12 wybranych spośród 61 zgłoszonych do dofinansowania! W ramach tego działania przeszkolimy nauczycieli z 5 regionów Ukrainy. Uczestnicy poznają nowoczesne metody dydaktyczne i narzędzia wykorzystywane w nauce programowania dzieci z klas 1-3. Otrzymają także wiedzę niezbędną do upowszechniania projektu i prowadzenia zajęć przygotowujących nauczycieli do realizacji zajęć z uczniami. Zwieńczeniem projektu będą praktyczne zajęcia nauki programowania dla dzieci.

 Gratulujemy autorkom – Annie Woźniak-Biriukovej i Yulii Krasilnykovej.

Link do wyników: http://programrita.org/wyniki/wyniki-jesien-2018/